Vi är en liten sameby i nordvästra Jämtland med åretruntmarker i Sösjöfjällen och Mjölkvattsfjällen. Våra vinterbetesmarker sträcker sig över Bräcke, Berg, Östersund, Krokom och Åre kommun.

Renens år i Njaarke sameby

Vårvinter/vår

Från början av april beger sig vajorna tillbaka upp på fjället för att kalva. Kalvningen sker vanligtvis under hela maj månad. Redan från mitten på mars och under hela vårvintern och våren är vajorna mycket störningskänsliga och en skrämd vaja kan under den här tiden betyda en renkalvs död.

Sommar

Under sommaren strövar renarna fritt i våra åretruntmarker, Sösjöfjällen. Renen äter i huvudsak gräs och lavar som växer på de annars karga fjällhedarna.

I juli månad samlar vi renflocken för årets höjdpunkt: kalvmärkningen. Vi märker vanligtvis i vårt rengärde i Tjouren under de svala, ljusa sommarnätterna för att undvika de varma dagarna.

Höst/Förvinter

Hösten och förvintern är tid för skiljning och slakt och för renarna är det här en mycket viktig tid där bra bete ger dem bättre förutsättningar inför vintern.

När snön kommer på fjället börjar renarna sin vandring ner till skogarna och vinterlandet. Under den här tiden samlar vi renflocken ännu en gång för skiljning, där vi delar upp renhjorden inför flytten till vinterlandet. Det är även under skiljningen som vi gör vårat slaktuttag.

Vinter

Under vintern är vi nere på skogslandet. Vi bevakar renarna från störningar, och flyttar dem mellan olika områden utefter betestillgång och snöförhållanden för att de ska ha god tillgång på föda under hela vintern.

Hänsyn

Det är inte bara våra renar och vi som älskar våra fjäll. De blir även allt med populära för skidåkning och toppturer under vårvintern, och vandring, jakt och fiske under barmarksperioden.

Planerar ni en tur i vårat område under våren och sommaren? Kontakta oss gärna om ni har frågor eller funderingar!

Skidåkning och toppturer

Inom våra åretruntmarker har vi flera fjäll där vi ser ökad aktivitet på vårvintern så som Mealhkantjahke (Mjölkvattsfjället) och Skaetrie (Himmelsraften).

Våra renar kalvar över ett stort område väster om Mjölkvattnet och ända upp till norska gränsen och störningar i detta område kan få betydande konsekvenser under kalvningstiden, dvs från mars och ändra fram till sommaren.

En skidåkare rör sig ljudlöst och ibland med höga hastigheter. För det otränade ögat är det mycket svårt att upptäcka renar som betar på barfläckar, men renen upptäcker skidåkaren redan på långt håll. Då renarna inte är vana vid skidåkare kan de bli skrämda och detta kan få betydande konsekvenser. En vaja som inte har fött sin kalv, kan kasta kalven vid stress. En vaja som har en nyfödd renkalv, kan lämna kalven om den blir skrämd och kommer kanske inte åter.

Tänk på att hundar alltid ska hållas kopplade i områden där renskötsel bedrivs, detta är extra viktigt om våren.

På Sametingets hemsida hittar ni samebyns karta över årstidsland, där ser ni renarnas huvudsakliga kalvningsområde. Men kom ihåg att renar kan finnas även på andra platser.

Vandring & fiske

Mer information om reglerna för fjällfiske finns hos Länsstyrelsen. Fiskekort köps via NatureIT.

Vi vill önska alla som besöker våra fjäll en god och säker tur!

Kontakt

Samebyn

info@njaarke.se

Pär Nilsson (ordförande)

070 376 63 51

Thomas Fjällberg

070 333 38 35

Jon Kristian Joma

072 225 45 67
Rulla till toppen